Go to main content

Start up GTENTION cùng với HANWHA đang chờ đợi bạn, những người sẽ cải tiến các dịch vụ cân bằng cuộc sống và công việc

Recruitment process background image
Quy trình tuyển dụng
  1. 01 Kiểm duyệt hồ sơ nộp
  2. 02 Phỏng vấn nghiệp vụ
  3. 03 Phỏng vấn với ban lãnh đạo
  4. 04 Trúng tuyển và kiểm duyệt lần cuối
Cách ứng tuyển

Công ty GTENTION đang có hạng mục tuyển dụng không thường xuyên. Vui lòng đọc kỹ thông báo tuyển dụng và gửi email ứng tuyển cho chúng tôi.

Hồ sơ nộp

- Đơn xin việc

- Lịch sử dự án (tương ứng với các lĩnh vực)

- Danh mục đầu tư (bắt buộc có thiết kế)

Nội dung khác

- Việc trúng tuyển có thể bị hủy bỏ khi có nội dung kê khai không chính xác về học vấn và kinh nghiệm.

- Công ty chỉ sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tuyển dụng tương ứng.

Lĩnh vực tuyển dụng

Kinh doanh thông thường

Công việc liên quan đến quản lý kinh doanh/ hoạt động bán hàng như phân tích kế hoạch đã lập và khả năng sinh lời, lãi lỗ của công ty dựa trên chiến lược kinh doanh.

Toàn cầu

Kế hoạch kinh doanh toàn cầu liên quan đến chiến lược/ kế hoạch/ quản lý kinh doanh và xúc tiến kinh doanh mới toàn cầu để tăng cường vị thế trên thị trường nước ngoài

Kế hoạch marketing và sản phẩm

Phụ trách việc thiết lập/ vận hành các chính sách sản phẩm và chiến lược marketing, quản lý rủi ro có thể đi kèm ở trên nền tảng

Thiết kế, lập kế hoạch UI/UX

Truyền tải một cách có hiệu quả giá trị của nền tảng thông qua công việc lập kế hoạch/ thiết kế nền tảng, thực hiện các nghiệp vụ để khách hàng sử dụng các dịch vụ thuận tiện.

IT

Lập chiến lược liên quan đến việc phát triển nền tảng, IT, bảo trì bảo dưỡng và bảo mật hệ thống