Go to main content

Hãy hợp tác chiến lược với doanh nghiệp khởi nghiệp toàn cầu GTENTION và cùng nhau phát triển!

B2B background image
Grow with
GTENTION

GTENTION vẫn luôn quan tâm cho việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc của công nhân viên.

Dựa trên rất nhiều các ý tưởng và công nghệ IT, chúng tôi chờ đợi các đối tác sẽ cùng hợp tác chiến lược với GTENTION, thực hiện các chương trình marketing chung và cùng đồng hành để phát triển.

  • Người phụ trách 이성헌
  • Tel. 02-6248-8000
  • E-mail gtention@hanhwa.com
email