Go to main content

GTENTION cung cấp các dịch vụ đa dạng dành cho những người yêu công việc và luôn tìm giải pháp cho cuộc sống cân bằng và hiệu quả.

Quý công ty đang muốn tìm kiếm các dịch vụ nhằm cải thiện đời sống công nhân viên?
Chúng tôi đưa ra các giải pháp để giúp bạn thành công !

Hợp tác và đưa ra phương án
background image

Clients

Các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc đang sử dụng dịch vụ của GTENTION.

 • 삼성전자
 • 삼성디스플레이
 • 한화갤러리아
 • 한화테크윈
 • 일양로지스
 • SFA반도체
 • THE ICON TV
 • 인천관광공사

Partners

 • 한화손해보험
 • 슈피겐
 • 한화생명
 • Pay's
 • 한화투자증권
 • SEJOONG
 • 한화호텔리조트
 • REMEMBER TOUR
 • 삼성웰스토리
 • 야나두
 • BLACK STONE
 • 차이나탄
 • 제이엠커리어
 • SNOWFOX
 • YANOLJA
 • ERIC KAYSER
 • WAUG
 • plating
 • KIDS FACTORY
prev
next
 • 한화손해보험
 • 슈피겐
 • 한화생명
 • Pay's
 • 한화투자증권
 • SEJOONG
 • 한화호텔리조트
 • REMEMBER TOUR
 • 삼성웰스토리
 • 야나두
 • BLACK STONE
 • 차이나탄
 • 제이엠커리어
 • SNOWFOX
 • YANOLJA
 • ERIC KAYSER
 • WAUG
 • plating
 • KIDS FACTORY

About
GTENTION’s Service

Bạn muốn biết chi tiết hơn về dịch vụ của GTENTION?
Nếu có thắc mắc, vui lòng tải xuống bản giới thiệu công ty.

Tải bản giới thiệu công ty